Образовни профили

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

IV СТЕПЕН ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА   ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР КОМЕРЦИЈАЛИСТА ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР III СТЕПЕН...

У периоду од 7. до 10. маја, Техничка школа учествовала је у обележавању Недеље сећања и заједништва, са циљем да се афирмишу вредности хуманости, емпатије, толеранције и бриге о другима и окружењу.

Техничка школа у Пожеги је добила од Министарства просвете, статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ОО), за реализацију активности признавања претходног учења (ППУ) и програме неформалног образовања.

Табела у прилогу.  

ШТА ТО ЗНАЧИ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА? 

Ако имате стечен 1. ниво НОКС-а (завршену Основну школу) и стекли сте стручне  компетенције, било образовањем или животним и радним искуством, поднећете пријаву Техничкој школи да сте заинтересовани за поступак признавања претходног учења за наведену квалификацију.

На основу остварених резултата на републичком такмичењу средњих стручних школа у Републици Србији у подручју рада машинство и обрада метала у рангу IV степена Техничка школа Пожега је проглашена НАЈУСПЕШНИЈОМ ШКОЛОМ!

Сајам образовања EDUFair организован је 12. марта 2023. год. у хотелу „Metropol“ у Београду. EDUFair је један од највећих европских саветодавних пројеката који представља најновије трендове у образовању у иностранству који се односи на професионалну перспективу и имплементацију. Пружа бесплатне савете за више од 30.000 младих људи годишње, а пеко 8.000 њих успешно пронађе и пријави се на изабрани универзитет у иностранству.

Шта је STEM образовање? STEM је акроним који се односи на неколико академских дисциплина: Science (наука), Technology (технологија), Engineering (инжењерство) и Mathematics (математика). Наука је веома широка област: почиње од света који нас окружује, служи да боље разумемо свет око нас. Да би се направиле ствари које нас окружују неопходно је инжењерство. Технологија је неизоставни део наших свакодневица и утиче на мењање света око нас. Све ове дисциплине се ослањају на математику коју свакодневно примењујемо у продавници, банци, итд. Уместо да се ове дисциплине проучавају засебно, STEM тежи да их уједини да се уче заједно.