VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Пројекат  "Школа без насиља"

 

У оквиру оперативног плана реализације пројекта "Школа без насиља" у току октобра су реализоване бројне активности. Одржано је неколико састанака Тима за заштиту од насиља, одржан семинар за све чланове колектива  и формиран Тим едукатора младих. Први показатељи потврђују велику заинтересованост  ученика и наставника за теме вршњачког насиља и злостављања. Анкетама се показало да постоји велика потреба за едукацијом у овом смеру и да је прави погодак укључивање школе у овај пројекат. Велику помоћ и подршку Тим за заштиту од насиља и наша школа добија од ментора пројекта Раде Каранац са којом је изванредна сарадња. Планира се укључивање свих актера наше школе: ђака, наставника, родитеља, а касније и шире локалне заједнице кроз различите облике активности и догађаја.

Тим за заштиту од насиља