VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Професионална оријентација је научно - стручна делатност, која има за циљ да припреми људе за успешан избор будућег занимања.

Пред вама је важна животна одлука а то је избор занимања. Тешкоће у избору ствара компромис који треба направити између: способности; жеље (привржености неком послу); могућности и друштвених потреба (могућности запошљавања).

Избор занимања одређује оно чиме ће се човек бавити и што ће чинити важан садржај његовог будућег живота. Од тога зависи човеков будући материјални положаја, а и брзину његовог запошљавања.

Организоване су презентације факултета и виших школа у просторијама наше школе и њихови стручни сарадници представљају своје образовне профиле флајерима, видео приказом и усменим излагањем.

Раду посвећујемо много времена, 5 дана недељно, око 35 година живота... Зато твој избор занимања не сме бити резултат недовољно промишљеног или случајног опредељења. Одговоре на своја питања потражите од родитеља, разредног старешине, психолога и педагога јер ће ваш прави избор занимања умногоме одредити ток професионалног развоја.

Најважније је добро се информисати и онда донети одлуку.

Из којих извора и како се информисати:

• Родитељи, старија браћа и сестре, рођаци и дурги људи из твоје најближе околине;

• Наставници који могу пружити поуздане информације о неким занимањима и путевима образовања која воде до њих;

• Педагози и психолози уз саветодавни рад на ЧОС-овима;

• Тестирање код психолога школе (Тест професионалних опредељења) на основу кога ћете добити информације о вашим личним преференцијама

• Средства јавног информисања (штампа, радио, телевизија, специјализовани штампани материјал).

Најчешће грешке које се праве при избору занимања су:

• Уписаћу се у најближу школу, јер не волим путовање;

• Мој најбољи друг се определио за то занимање;

• Остварујем животни сан једног од мојих родитеља;

• Изабраћу занимање, које ја и моји вршњаци највише ценимо;

• Пошто сам постигао доста слаб школски успех, уписаћу се тамо где ме приме;

• Вуковац сам и све ми иде од руке, знам да ћу бити успешан шта год да упишем.