VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

О Б Р А З О В Н И    П Р О Ф И Л И

 

   УПИС    2017/18. године

 

(уписани  профили означени  црвеном бојом)-------   могући профил

Образовни профил

Степен стручне спреме

Машинство и обрада метала; Металургија

Maшински техничар за компјутерско конструисање

IV степен

Техничар за компјутерско управљање

IV степен (30 ученика) 

Техничар мехатронике

IV степен (30 ученика)

Машински техничар

IV степен

Погонски техничар машинске обраде

IV степен

Аутомеханичар

III степен (15 ученика)

Механичар грејне и расхладне   технике

III степен

Механичар за гасна и пнеумо-

енергетска постројења

III степен

Бравар

III степен (15 ученика)

Ливац-калупар -оглед

III степен

Аутолимар

III степен

Алатничар

III степен

Инсталатер

III степен

Лимар

III степен

Металостругар

III степен

Економија, право и администрацуја; Трговина и угоститељство

Туристички техничар

IV степен (30 ученика)

Пословни администратор - оглед

IV степен

Финансијски администратор

IV степен

Трговац

III степен 

Трговински техничар

IV степен (30 ученика)