VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Обуке које се спроводе у РЦ за КОО 

Стручне обуке из верификованих подручја рада:

 • машинство и обрада метала:
 1. Аргонско заваривање
 2. Електролучно  заваривање
 3. Гасно сечење
 4. Уградња и одржавање аутогасних инсталација на течни нафтни  гас(ЛПГ)
 5. Уградња и одржавање аутогасних инсталација на природни гас (ЦНГ)
 6. Уградња и одржавање водоводних и грејних инсталација
 7. Одржавање расхладних уређаја
 8.  Израда алуминијумске столарије
 9. Обука за одржавање мотора и моторних возила
 10. Обука за оператерта на ЦНЦ стругу
 11. Обука за оператера на ЦНЦ глодалици
 • трговина, туризам, угоститељство:
 1. Обука за помоћника у трговини
 2. Обука за конобара
 3. Обука за посластичара
 4. Обука за спремачицу
 • економија, право и администрација:
 1. Обука за вођење пословних књига
 2. Обука за пословног секретара
 • геологија, рударство и металургија:
 1. Обука за оператера на пећима за топљење
 2. Обука за одржавање филтера и гасовода
 3. Обука за ливење у калупима

 обуке из страних језика: енглески, француски, руски, немачки, италијански

обуке из области информационих технологија:  обука за рад у програмским пакетима ARHICAD, Solid Works, Auto - cad ; MS Office;

Предности обука у РЦ за КОО

 • Поседујемо велики број кабинета за теоријску и практичну наставу
 • Изузетан наставни кадар
 • Квалитет обука
 • Метода индивидуалног приступа сваком полазнику
 • Рад у малим групама
 • Искуство у досадашњим обукама
 • Спој традиције и савремених тенденција
 • Обуке које радимо по захтеву социјалних партнера
 • Систем признавања квалификација омогућава стицање нивоа образовања важећих и у формалном систему
 • Изузетно повољне цене (са могућношћу плаћања у више рата);