Обуке које се спроводе у РЦ за КОО 

 

Верификовани  програми неформалног образовања као ЈПОА ОО

Р.бр.

Назив обуке

Бр. Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Датум

    1.

Обука за заваривача

611-00-00095/2017- 03

8.6.2017.

    2.

Обука за вођење пословних књига 

611-00-00092/2017- 03

8.6.2017.

    3.

Обука за ливење у калупима

611-00-00093/2017- 03

8.6.2017.

    4.

Обука за ЦНЦ оператера на глодалици

611-00-00097/2017- 03

8.6.2017.

    5.

Обука за  ЦНЦ оператера на стругу

611-00-00096/2017- 03

8.6.2017.

    6.

Обука за послове браварских и заваривачких радова

611-00-00365/2017- 03

28.8.2017.

    7.

Обука за Гасно резање материјала

611-00-00485/2018- 03

10.8.2018.

 

 

 

Стручне обуке из верификованих подручја рада:

 • машинство и обрада метала:
 1. Аргонско заваривање
 2. Електролучно  заваривање
 3. Гасно сечење
 4. Уградња и одржавање аутогасних инсталација на течни нафтни  гас(ЛПГ)
 5. Уградња и одржавање аутогасних инсталација на природни гас (ЦНГ)
 6. Уградња и одржавање водоводних и грејних инсталација
 7. Обука за руковаоца парним котловима
 8. Обука за руковаоца гасним котловима
 9. Одржавање расхладних уређаја
 10.  Израда алуминијумске столарије
 11. Обука за одржавање мотора и моторних возила
 12. Обука за оператерта на ЦНЦ стругу
 13. Обука за оператера на ЦНЦ глодалици
 • трговина, туризам, угоститељство:
 1. Обука за помоћника у трговини
 2. Обука за конобара
 3. Обука за посластичара
 4. Обука за спремачицу
 • економија, право и администрација:
 1. Обука за вођење пословних књига
 2. Обука за пословног секретара
 • геологија, рударство и металургија:
 1. Обука за оператера на пећима за топљење
 2. Обука за одржавање филтера и гасовода
 3. Обука за ливење у калупима

 обуке из страних језика: енглески, француски, руски, немачки, италијански

обуке из области информационих технологија:  обука за рад у програмским пакетима ARHICAD, Solid Works, Auto - cad ; MS Office;

Предности обука у РЦ за КОО

 • Поседујемо велики број кабинета за теоријску и практичну наставу
 • Изузетан наставни кадар
 • Квалитет обука
 • Метода индивидуалног приступа сваком полазнику
 • Рад у малим групама
 • Искуство у досадашњим обукама
 • Спој традиције и савремених тенденција
 • Обуке које радимо по захтеву социјалних партнера
 • Систем признавања квалификација омогућава стицање нивоа образовања важећих и у формалном систему
 • Изузетно повољне цене (са могућношћу плаћања у више рата);