VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Техничка школа Пожега
Регионални центар за континуирано образовање одраслих
о р г а н и з у ј е

У ТОКУ ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ОБУКУ: ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА- почетни ниво

Све информације можете добити на тел:    

                                                        063/72 12 509        031/714 134

Са обуке наших полазника: