ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА

        Одлуке које се доносе у вези са будућим образовним и професионалним изборима представљају најважније одлуке у животу ученика. У савременом свету, све је  мање сталних послова и они узмичу пред краткорочним ангажманима  на  тржишту  рада.  То  захтева  вештину  брзог  усвајања нових ствари, развијене опште компетенције и спремност за самостално сналажење у променама које доноси живот.

       Образовне смернице су предуслов за то да ученици усвоје вештине целоживотног учења, као основне вештине које се захтевају у пословном животу.Подршка и вођење се обезбеђују током читавог образовања, и на основном и на средњем нивоу. Реч је о континууму кроз читаво образовање, посебно за транзициону фазу између два нивоа школовања. Од најранијих школских дана, то се обезбеђује приступом у чијем је средишту учење и развој компетенција. Познавање себе, самопоуздање и самопоштовање који су потребни за доношење одлука у животу и каријери изграђују се активним учешћем у процесу учења, уз подршку додатних и допунских активности. опширније