ПРЕДМЕТИ  И ПРОФЕСОРИ КОЈИ ИСПИТУЈУ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Миловановић  Нада

Драгићевић  Ана

Драшкић  Јована

Филиповић  Бисерка

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Стефановић Србо

Милчановић Ана

Тановић Петар

 

МАТЕМАТИКА

Богићевић Верица

Драгана Ниновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јоксимовић Даринка

Ђурић Анка

Миливојевић Драгана

ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

Филиповић Бисерка

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Марић Зорица

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Танасковић Душица

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

 Јовановић Ивана

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Љиљана Јовићевић

ИСТОРИЈА

Васиљевић Нада

ХЕМИЈА

Вучићевић Милена

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

БИОЛОГИЈА

Миросавић  Јелица

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ФИЗИКА

Тошић Даница

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Стевановић  Сретен,

Вучковић Слађана

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Гордић Александра

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Мершник Марио

ФИЛОЗОФИЈА

Милићевић Раде

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СОЦИОЛОГИЈА  СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Јовановић Александра

СОЦИОЛОГИЈА

Матић Зора

ПСИХОЛОГИЈА

Арсић Сузана,

Снежана Стаматовић

ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА

ГЕОГРАФИЈА

Стефановић Весна

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Радичевић Раденко

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Јелена Јовановић

ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ПРИПРЕМА

ПРОГРАМИРАЊЕ

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА У МЕХАТРОНИЦИ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ II

ЕЛЕКТРОНИКА

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОКОНТРОЛЕРИ

Авдић Емир

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА У МЕХАТРОНИЦИ

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ

Поповић Милан

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 3. раз.

Танасић Лучић Љиљана

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ КАО ОБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА

Веснић Владан

ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА

Ковачевић Драган

МЕХАНИКА 2

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Петровић Зора 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1

ТОП - БРАВАРИ

ТОП -  АУТОМЕХАНИЧАРИ

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

МОДЕЛОВАЊЕ СА АНАЛИЗОМ ЕЛЕМЕНАТА И МЕХАНИЗМИМА (ТКУ)

Стевић Бранимир

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА

 

 

Буквић Снежана

ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

Смиљанић Тони

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 4. раз.

Спасојевић Душица

МОДЕЛОВАЊЕ СА АНАЛИЗОМ ЕЛЕМЕНАТА И МЕХАНИЗМИМА (Тм)

МЕХАНИКА 1

Василијевић Анђелка

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КОНТРОЛОМ

ОСНОВНА АУТОМЕХАНИЧАРСКА ПРАКСА

Трифуновић Милан

ОСНОВЕ ТЕХНИКЕ МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ

Вујовић Драган

ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

ОСНОВЕ БРАВАРСКИХ РАДОВА

Протић Драган

ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ПРИПРЕМА

Миросавић Драгана

ПРАКТИЧАН НАСТАВА-МАШИНСКА ОБРАДА МЕТАЛА

Вујовић Драган, 

Миросавић Драгана,

Протић Драган,

Трифуновић Милан

ВЕРСКА НАСТАВА

Снежана Чикарић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Нада Васиљевић,

 Бисерка Филиповић 3. раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ИЗ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА И ИЗ ЕКОНОМИЈЕ, ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈЕ

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 3.РАЗРЕД

Стевановић Биљана

ОСНОВИ ЕКОНИМИЈЕ

ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 2.РАЗРЕД

Дрндаревић Даница

РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ 2. РАЗРЕД

РАЧУНОВОДСТВО

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 4.РАЗРЕД

Шојић Милка

ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА

ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГА КУПЦИМА

МАРКЕТИНГ

 

Полић Снежана

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА  ТРГОВИНСКИХ  ПРЕДУЗЕЋА

ОСНИОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Ивановић Ана

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

ОСНОВИ ТРГОВИНЕ

 

Вукајловић Марија

 

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 1. раз.

Јовићевић Сандра

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР)