VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

ВЕЛИКИ УСПЕХ  ПОНОВЉЕН – КВАЛИТЕТ РАДА У ШКОЛИ ЈЕ ЗАДРЖАН

У  светосавској недељи (23-29.1.2020.) у нашој школи је обављено спољашње вредновање квалитета рада установе  по новом Правилнику у новом циклусу вредновања.

Након  опсежног и детаљног увида кроз посете часовима, вођених интервијуа, увида у документацију из свих шест области квалитета – уледио је извештај  приказа остварености стандарда и степена присутности показатеља кроз табеларни, бројчани и наративни део!

Школа је добила оцену: 

 ОПШТА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ ЈЕ  4! (на скали 1-4 је највиша оцена). Пред сазнањем да је много теже одржати квалитет (школа је и 2012. добила 4),  него до њега доћи – све честитке свим учесницима образовно-васпитног рада наше школе: родитељима, ученицима, наставницима, стручним сарадницима, ненаставном особљу, социјалним партнерима - на овом изузетном успеху!