VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Обавештење
Услед уведеног ванредног стања у Републици Србији, због борбе са корона вирусом а према инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 17.03.2020. године настава се одвија путем електронских медија на даљину.
Све инструкције, организацију и наставне планове и програм ђаци ће добијати путем електронских платформи и медија. Начини и средства комуникације за поједине предмете биће достављени преко одељењских старешина или наставника појединих предмета.
Све начелне информације биће објављене на сајту школе и фб-страници као и огласној табли школе!
Сигурни смо да ћемо заједничким радом успети да остваримо све зацртане наставне циљеве и планове и обезбедити квалитетно знање сваког ученика.
Наравно, због специфичности и новина у преношењу знања молимо ученике и родитеље да преузму значајнију одговорност у праћењу и савлађивању наставних лекција и садржаја и тиме покажу личну одговорност за своје знање и образовање.
Техничка школа Пожега