У школској 2022/2023. години Техничку школу похађа 543 ученика. У први разред се  уписало 148 ученика од 150 ученика тражених конкурсом. Сва четири одељења IV нивоа квалификација су попуњена као и једно одељење III квалификација од 28 ученика  по дуалном образовном систему: бравар-заваривач и оператер машинске обраде.

Сви образовни профили су тражени по основу захтева и потреба тржишта на локалном нивоу. Огромне заслуге иду Локалној самоуправи која финансијски прати развој образовних профила техничар мехатронике, техничар за компјутерско управљање (CNC) машина  као и компанијама које активно учествују у дуалном образовању: ИНМОЛД пласт, ПЕРФОМ, АТМ, БЕЛОМ, ПОТЕНС ПЕРФОРАЦИЈА, CARMEUSE Јелен До.

Одлична сарадња са поменутим партнерима из окружења обезбедила је похађање практичне наставе у акредитованим компанијама где ће наши ученици стицати стручне компетенције учењем кроз рад.

За овогодишњи упис то су следеће компаније:

ИНМОЛД пласт -15 оператера машинске обраде

АТМ - 2 бравара заваривача, 3  оператера машинске обраде, 2 техничара мехатронике

ПЕРФОМ - 2 бравара заваривача, 3 оператера машинске обраде, 6 техничара за компјутерско управљање (CNC) машина

ПОТЕНС ПЕРФОРАЦИЈА - 5 бравара заваривача

CARMEUSE Јелен До  - 2 бравара заваривача

БЕЛОМ - 10 оператера машинске обраде