We are so pleased to inform you that the signed protocol cooperation with GTZ Belgrade is realized. Furthermore, with signing the Protocol from 19 November 2012, GTZ Belgrade was obliged to bring 12 simulators for student vocational training: Computer Management Technician, a managing part which would be connected with HAAS CNC machines.

У периоду од 4-7. феб. 2015. године делегацијa Техничке школе, коју су чинили директор Славко Ђокић, пом.директора Зоран Јотић,  председник Школског одбора Владан Веснић ...

У уторак 28.2.2012.год. Техничку школу је посетио вођа пројекта GIZ канцеларије у Београду, г-дин Joаким Хагеман са својим сарадницима. Циљ састанка је био увид у рад школе на плану школовања ученика за потреба привреде као и набавка одговарајуће опреме.

Директор  Dr. Wolfgang  Eckstein  са првим сарадницима посетио је нашу школу и општину. 

Била је прилика да се настави сарадња на основу потписаног Меморандума  у фебруара месеца у Немачкој када су наши представници боравили у Висауу!