У ТОКУ ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ ОБУКЕ:

1.   ОБУКУ ЗА OПЕРАТЕРА НА ЦНЦ ГЛОДАЛИЦИ

2.   ОБУКУ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Све обуке су сертификоване и јавно признате.

ЦЕНЕ ОБУКА :
ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРА НА ЦНЦ ГЛОДАЛИЦИ   - 40.000,00дин. (плаћа се у 3 рате, прва рата пре почетка обуке) 
ОБУКА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА - почетни ниво  - 24.000,00дин. (плаћа се у 3 рате, прва рата пре почетка обуке)  

 Са обуке наших полазника: