ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА


ЕКСКУРЗИЈА - МАЂАРСКА БАЛАТОН, ХАРКАЊ, БУДИПЕШТА

Ученици 3. разреда заједно са својим разредним старешинама су успешно у периоду од 1-4. октобра 2014. године реализовали екскурзију. План екскурзије у потпуности остварен, ученици су показали завидан ниво одговорности и озбиљности што је утицало на свеукупно задовољство свих актера екскурзије.