ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА 

Регионални  центар за континуирано  образовање одраслих 

(РЦ за КОО)

Препознајете нас по способностима, самопоуздању и жељи да се увек мењамо и да будемо лидери на тржишту образовања.

Техничка школа са Регионалним центром за континуирано образовање одраслих има статус Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ОО), према новом Закону о образовању одраслих. Сертификат о квалификацији омогућава одраслима да уђу у свет рада признатим сертификатима који се уписују у радну књижицу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одобрило финансирање једног извршиоца на пословима  координатора за образовање одраслих (бр.112-01-00934/2015 -03 од 01.02.2016. год.). Координатор за образовање одраслих и руководилац РЦ за КОО је професор економске групе предмета - Ана Ивановић.

Добијањем Решења (бр. 022-05-148/94-03 од 01.10.2012. и 022-05-00148/94-03 од 29.5.2014.) од Министарства просвете, науке и технолошког развоја континуирано изводимо програме обука које су координиране и спроведене  према идентификованим потребама тржишта рада од стране  Регионалног центра за континуирано образовање одраслих  (РЦ за КОО).

Kвалитет рада Техничке школе и РЦ за КОО осигуран је   уписом  у Регистар јавно признатих организатора активности образовња одраслих (ЈПОА ОО), од  стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за следеће програме неформалног образовања:

Верификовани  програми неформалног образовања - ЈПОА ОО

Р.бр.

Назив обуке (ЈПОА ОО)

Бр. решења

Датум

1.

Обука за електрозаваривача REL, MAG и TIG поступком

611-00-00448//2022-03

14.9.2022.

2.

Обука за вођење пословних књига 

у поступку добијања

-

3.

Обука за оператера на CNC машинама

611-00-00399//2022-03

14.9.2022.

4.

Бравар - заваривач

у поступку добијања

-

5.

Пословни секретар

у поступку добијања

-

6.

Обука за Гасно резање материјала

611-00-00485/2018- 03

10.8.2018.

 

 

 

 

 МИСИЈА ЦЕНТРА :

Атрактивно и доступно образовање:

 • одраслим лицима и  лицима са посебним потребама,
 • одраслима  који немају одговарајуће улазне квалификације,
 • незапосленима,
 • одговарамо на тренутне и будуће потребе тржишта рада,
 • постављамо основу за целоживотно учење и континуирано обучавање,
 • сарађујемо и имамо партнерски однос са социјалним партнерима,
 • оптимално користимо  расположиве ресурсе. 

ВИЗИЈА ЦЕНТРА :

 • Регионални центар компетенција као специјализована наставно-организациона јединица за  стручно образовање, оспособљавање и обуку одраслих, усмерена на економски раст и развој региона, кроз брзо реаговање на потребе привреде и тржишта рада за мобилном и флексибилном радном снагом и квалитетно задовољавање потреба за знањима, вештинама и компетенцијама како запослених, тако и незапослених,
 • препознатљив по високом нивоу квалитета у образовању одраслих  и пружању стручних услуга,
 • модеран  Центар са савременом технологијом, културом и екологијом,
 • пожељан, престижан и безбедан Центар који пружа подршку сваком појединцу (осећај сигурности и припадности  како полазницима тако и менторима).

 СТРАТЕГИЈА ЦЕНТРА:

 • стално побољшавати квалитет свог рада примењујући модел изузетности европске фондације за управљање квалитетом  - EFQM модел,
 • поуздано и компетентно обучавати полазнике и одрасле за потребе регионалне привреде, тако да својим знањима, вештинама и ставовима буду конкурентни приликом запошљавања,
 • динамички прилагодљива организациона структура РЦ за КОО заснована на тимском раду и одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева, јачање одвијања свих процеса и још веће повезивање са социјалним партнерима.

Образовање одраслих је намењено особама са завршеном основном школом и навршених 17 година живота.

Можете стећи средње стручно образовање (трећег или четвртог степена), преквалификацију, доквалификацију или завршити одговарајући програм стручног усавршавања из верификованих подручја рада.

 

     Буди први!  Избори се за свој статус!

Ми ћемо ти помоћи!

Наш тим и најбољи предавачи су ту да одговоре на све Ваше  образовне потребе, било да се ради о преквалификацијама, доквалификацијама – а у сврху промене, напредовања или проналажења новог посла.

За све информације можете се обратити координатору за образовање одраслих – Ана Ивановић.

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ;  069/750-342.