IV СТЕПЕН

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ - CNC МАШИНА

 

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

III СТЕПЕН

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ