НАЧИНИ ШКОЛОВАЊА

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Ванредно школовање представља могућност да наставите прекинуто школовање или да похађате комплетну средњу школу уколико то никад нисте. 
Упис у први разред се врши конкурсом за упис у јунском року са редовним ученицима по процедури коју прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и објављује га путем јавних медија.


Потребна документа:

 • Сведочанство осмог  разреда основне школе
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Лекарско уверење за упис у школу

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Преквалификација је начин да промените занимање. Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 
Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома матурског или завршног испита

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Доквалификација - уколико имате завршену тргодишњу школу, а желите да завршите и четворогодишњу.

Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III  разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома завршног испита

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Специјализација - уколико желите да стекнете бивше звање петог степена. Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома завршног испита
 • Лекарско уверење за упис у школу
 • Потврда радне организације о минимално 2 године радног искуства у одговарајућем занимању