Простор којим располаже Техничка школа простире се на површини од 3970 метара квадратних.Теоретска настава се одвија у школској згради за теоретску наставу, са двадесет кабинета а практична настава у школским радионицама, предузећима и приватним радњама. У школи постоји шест савремених кабинета за рачунарство, који су умрежени и имају приступ интернету.