Киселе кише и челик разарају – пројекат је настао повезивањем три наставна предмета (машински материјали, хемија и екологија и заштита животне средине) са темом Утицај киселих киша на машинске материјале и жива бића. Циљ пројекта је развијање одговорности за заједничка постигнућа и испитивање утицаја и последица киселих киша на машинске материјале, жива бића и животну средину. Пројекат се бави испитивањем утицаја киселих киша на различите материјале. Истражујући литературу и изворе информација и спроводећи лабораторијско истраживање ученици учествују у испитивању утицаја киселих киша на различите материјале као што су месинг, алуминијум, пластика, дрво, итд. Поред тога, ученици популаришу ову тему у јавности различитим промотивним материјалима као што су израда инфографика и видео материјала. Основни циљ пројекта је мотивисање ученика за учешће у истраживачким методама и подизање свести о животној средини, загађењу ваздуха и последицама загађења. Током реализације пројекта ученици су имали прилике да науче да раде у многим веб-алатима и програмима и да стекну нова знања и вештине из области дизајна, промоције и презентовања резултата.

 Пројекат је реализован школске 2021/22. године, а учесници су ученици I2 одељења (30 ученика) образовног профила техничар за компјутерско управљање CNC машина Техничке школе Пожега и предметни наставници Драган Ковачевић – наставник машинске групе предмета, Милена Вучићевић – наставник хемије и Јелица Миросавић – наставник екологије и заштите животне средине.

Линк до материјала:

 https://youtube.com/playlist?list=PLu-nBkl3gvBsgbXTgORQWkckBMEuV9mJl