Вршњачки тим и ове школске године спроводи активности које имају за циљ стварање безбедног окружења и подстицање разумевања, толеранције и превенције насиља. Једна од активности која је реализована у току ове школске године је учешће на пројекту „Шта нам тешко“ који спроводе Млади истраживачи Србије у партнерству са Покретом горана Војводине, ЦеГраД-ом из Обреновца и Народним парламентом из Лесковца уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Пројекат „Парк пријатељства“ је подразумевао постављање клупа у школском дворишту у циљу обезбеђивања простора у коме ће ученици моћи да се друже и квалитетно проводе своје време. У реализацију пројекта су укључени ученици образовног профила бравар заваривач са наставником практичне наставе Драганом Вујовићем и помоћним наставником Марком Филиповићем. Након набавке материјала ученици бравари заваривачи су направили металне конструкције за клупе. Након тога чланови Вршњачког тима наше школе су фарбали делове клупа. За топлије дане смо оставили сађење цвећа како бисмо додатно оплеменили простор.