У Техничкој школи у Пожеги, у периоду од 6. до 9. септембра 2021. године, обављено је потписивање Уговора за учење кроз рад за образовни профил бравар-заваривач (22 ученика, одељења II -3).

 Пет акредитованих компанија је потписало уговоре са школом и са родитељима ученика:

 Потенс перфорација дооПожега -  6 ученика

Перфом доо Пожега – 5 ученика

Инмолд пласт доо Пожега – 4 ученика

АТМ дооСевојно – 2 ученика

Јелен Доад -  Јелен До – 2 ученика

Уговори су потписани и са две компаније чија је акредитација у току:

СЗР Авро Пожега  - 2 ученика

СЗТР Прохром дизајн Пожега  -   1 ученик

Захвални смо свим послодавцима који су препознали шансу и могућност да имамо успешнији систем, који ће им омогућити компетентне раднике, обучене према њиховим потребама и захтевима.

Знања и вештине, ученици  ће стицати од најбољих  инструктора и то представља улагање у будућност, јер се кадрови школују у складу са потребама саме компаније.

Потписивање Уговора између послодаваца и школе и послодаваца и ученика  обављено је у периоду од неколико дана јер су то захтевали организациони услови и епидемиолошке мере које смо предузели.