У оквиру оперативног плана реализације пројекта "Школа без насиља" у току октобра су реализоване бројне активности. Одржано је неколико састанака Тима за заштиту од насиља, одржан семинар за све чланове колектива  и формиран Тим едукатора младих. Први показатељи потврђују велику заинтересованост  ученика и наставника за теме вршњачког насиља и злостављања.

Програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за ученике Техничке школе“. Програм је намењен ученицима, наставницима и запосленима у школи, али и родитељима и читавој локалној заједници.