У оквиру оперативног плана реализације пројекта "Школа без насиља" у току октобра су реализоване бројне активности. Одржано је неколико састанака Тима за заштиту од насиља, одржан семинар за све чланове колектива  и формиран Тим едукатора младих. Први показатељи потврђују велику заинтересованост  ученика и наставника за теме вршњачког насиља и злостављања.

Анкетама се показало да постоји велика потреба за едукацијом у овом смеру и да је прави погодак укључивање школе у овај пројекат. Велику помоћ и подршку Тим за заштиту од насиља и наша школа добија од ментора пројекта Раде Каранац са којом је изванредна сарадња. Планира се укључивање свих актера наше школе: ђака, наставника, родитеља, а касније и шире локалне заједнице кроз различите облике активности и догађаја.

Тим за заштиту од насиља