ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

У Техничкој школи у Пожеги у континуитету спроводимо активности у циљу превенције насиља. И ове године смо обележили Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24.2.2021. године.

Реализоване активности поводом Дана розе мајица:

1. Наставници су своје часове започињали разговором о Дану розе мајица, у уводном делу часа су се бавили значајем толеранције, емпатије, поштовања, комуникације.

2. Вршњачки тим за заштиту од насиља је по свом плану реализовао радионицу „Ту сам ја“ која је за циљ имала подстицање вршњака да пруже подршку једни другима. Следи прилог локалне ТВ станице са одржане радионице.

3. Продукт са радионице Вршњачког тима је видео запис који су осмислили ученици са својим менторима Снежаном Стаматовић и Надом Васиљевић, у циљу промовисања ненасиља и вршњачке подршке у школи и окружењу.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Техничке школе Пожега