Техничка школа придружила се иницијативи „Деца и медији“ организовањем радионица на часовима одељењских старешина и на састанцима Вршњачког тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Радионица „Препознавање медијских злоупотреба“ одржана је у 14 одељења од стране одељењских старешина.

На радионицама Вршњачког тима одржане су радионице „Нарушавање приватности и кршење права детета у традиционалним медијима“ и „Заштита идентитета деце у (новим) медијима“. Ментори Вршњачког тима су наставница историје Нада Васиљевић, педагог Снежана Стаматовић и психолог Сузана Гојковић.