Техничка школа Пожега, поводом дана факултета Машинства и грађевинарства у Краљеву, добила ЗАХВАЛНИЦУ у знак дугогодишње, успешне сарадње и заједничког напредовања! Заједнички рад и сарадња се огледа у заједничким наставним и научним активностима промовишући инжењесрство, стимулишући академске студије и обратовање младих.

Све то је дало инпозантне резултате свршених студената МГКв који у великом броју заузимају значајна места и функције у привреди и друштву.
Плакету примио: Срђан Кабаница,  наш професор и посдипломац МФГКВ.